Časová osa

Časová osa

Časová osa

Konec 18.století

Příchod rodu Paola Antonia Primavesi na Moravu.

Počátek 20.století

Rod Primavesi se stává nejváženějším na celé Střední Moravě.

1905

Vznik Vily Primavesi.

1918

Rod Primavesi odchází z Moravy do Vídně a zbavuje se majetku.

1923

Prodej Vily Primavesi Akciové rafinerii rolnických cukrovarů v Přerově.

1926

Vila Primavesi přechází do majetku doktora Koutného.

Přestavba na soukromé sanatorium dle návrhu stavitele Julia Schmalze.

1939

Prodána doktoru Robertu Pospíšilovi, spolupracovníkovi doktora Koutného.

1952

Znárodnění Vily Primavesi a zařazení do sítě státní zdravotní péče OÚNZ jako ambulantní zařízení.

60. léta

Odstranění většiny mobiliáře a soch Antona Hanaka.

80. léta

Vyhlášení Vily Primavesi kulturní památkou a příprava na uvedení do původního stavu z roku 1905.

1992

Vila Primavesi vrácena potomkům doktora Pospíšila na žádost jeho dcery Olgy Dvořáčkové.

1996

Zahájení rekonstrukcí jednotlivých části dcerou poslední majitelky Pavlou Honzíkovou.

2009

Vila Primavesi prohlášena národní kulturní památkou.

2011

Zahájení oprav vnitřního mobiliáře Vily Primavesi.