Historie

Rod Primavesi

Rod Primavesi

Nejprve přistěhovalci, poté jeden z nejvlivnějších rodů na střední Moravě. Celé 19. století utvářeli svůj vliv v obchodní sféře, aby na začátku 20. století vše opustili a odešli z nově se rodícího Československa. Již téměř 90 let zde nežije nikdo tohoto jména.

Příchod na střední Moravu

Až z daleké severoitalské Lombardie se na sklonku 18. století přistěhoval do Olomouce italský rod Paola Antonia Primavesiho (1760-1834) se svou manželkou Martou z rodu Perlasca a třemi dětmi (Giuseppe, Teresina a Carlo Antonio). Osudy Itálie byly v té době velice pohnuté. Do roku 1700 patřila Lombardie Španělsku. V letech 1701 až 1714 probíhaly v Itálii války o španělské dědictví. Tyto nepokoje vyvrcholily roku 1713 Utrechtským mírem, kdy Rakousko přebralo od Španělska roli arbitra na poloostrově. V roce 1748 Cášský mír definitivně stvrdil dominantní postavení Rakouska na poloostrově. Do roku 1796 byla Lombardie v rukou rakouských Habsburků. V roce 1797 se proměnila v Cisalpinskou republiku uznanou Vídní. A v roce 1802 se stává někdejší Cisalpinská republika Italskou republikou. O 3 roky později se mění v Italské království s hlavním městem Milánem. Králem se stal Napoleon Bonaparte. V roce 1806 bylo k Italskému království přivtěleno Benátsko. V letech 1814 až 1815 došlo ke kapitulaci místokrále a Rakousko opět získává toto území za své. Po Vídeňském kongresu je ustanoveno království Lombardsko–benátské. V roce 1848 probíhají v Lombardii revoluce, které postupně zasáhnou celou Itálii a dochází k první válce za sjednocení Itálie. 17. března 1861 konaný celoitalský sněm v Turínu prohlásil Viktoria Emanuela italským králem, kterému se povedlo Itálii sjednotit.

Z těchto důvodů se rod rozhodl přesídlit do v té době poměrně klidné české země. Primavesi původně žili v malé vesničce Cerano na břehu jezera Como, kde provozovali přádelny hedvábí. A tak si s sebou přivezli i něco majetku a usídlili se na Dolním náměstí v Olomouci. Zde si koupili měšťanský dům „U Stříbrné Koule“, jež stál v té nejvznešenější části náměstí zvané „U Bohatých Krámů“. Hned nato si zde otevřeli vlastní banku. Jejich potomci postupně odkoupili sousední domy a připojili je ke stávajícímu domu s bankou. Bohužel tyto tři domy byly v roce 1938 zbourány a na jejich místě vyrostl moderní činžovní dům číslo 6.