Oslavy 115. výročí Vily Primavesi

Oslavy 115. výročí Vily Primavesi

Květinová výzdoba Vila Primavesi

Oslavy 115. výročí Vily Primavesi

U příležitosti 115. výročí vzniku Vily Primavesi proběhl slavnostní program za podpory města Olomouce a sólistů Moravského divadla Olomouc.

Historické prostory byly nazdobeny květinovou výzdobou, jež nádherně doplnila secesní styl památky. Květinovou výzdobu zajistila Flora Olomouc. Během slavnostního dne a celého víkendu probíhaly komentované prohlídky s možností shlédnout květinovou výzdobu.

15. října ve večerních hodinách se Vila Primavesi zahalila do barevného pláště světel.  Ten přinesl velmi zajímavý pohled na tuto secesní národní kulturní památku.

Vyvrcholením oslav 115. výročí byl operní galavečer přímo v secesním sále Vily Primavesi, na kterém se představili sólisté Moravského divadla Olomouc pan Jiří Přibyl a paní Barbora Řeřichová za klavírního doprovodu paní Milady Jedličkové. Při této příležitosti zazněly slavné operní melodie autorů přelomu 19. a 20. stol.


Tímto bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat za účast na programu a za podporu na takto významném výročí.