Novinky

Proč má vila stále černý kabát?

Proč má vila stále černý kabát?

Protože v letošním roce 2006 je sté výročí od kolaudace, chystá se pro tento rok vydání dvou pohlednic a tištěné publikace o vile. Při té příležitosti začalo jednání o renovaci fasády a to na podzim roku 2005 podáním ohlášení na magistrát města. Bohužel úřad potřeboval pro svou činnost zpracovat projektovou dokumentaci a žádost o stavební povolení. Stalo se a úřad dostal počátkem roku 2006 požadovaný projekt fasády. V průběhu zpracování žádosti se ukázal projekt nedostačující a již dříve vybraná barva nevyhovující. Takže jsme opět na úrovni roku 1999. Po schůzce na místě 24.6.2006 nad deseti vzorky na fasádě ( možná by se nechala tímto způsobem opravit celá fasáda, ale byla by ze vzorků) se sice nic nedohodlo, ale zatím se jedná a čas ubíhá. Proto nebyl čas vyjednávat kompromisy, ale přistoupit na podmínky, tedy barvu , vybranou NPÚ. Dnes, tedy 27.6.2006, je situace taková, že již chybí pouze několik razítek a fasáda se začne postupně měnit na odstín 9251, což zdaleka není černá.