Profil Vila Primavesi

Profil Vila Primavesi

Profil secesní Vily Primavesi

Níže uvedené údaje, texty a obrázky na této konkrétní stránce jsou určeny pro veřejnou prezentaci objektu Secesní Vily Primavesi Olomouc. Po dohodě s majitelem objektu lze tyto texty využít ke zveřejnění v tiskovinách a na internetu.

Kontaktní údaje

Oficiální název: Secesní Vila Primavesi Olomouc

Adresa objektu: Univerzitní 224/7, 77900 Olomouc

Zasílací adresa: Pavla Honzíková, Lazec 48, 26101 Příbram

Fakturační údaje: Pavla Honzíková, Lazec 48, 26101 Příbram

Oficiální text historie

Text historie (délka 2635 znaků včetně mezer):

Secesní Vila Primavesi Olomouc

Čas Vily Primavesi se začal psát již na sklonku 18. století, kdy se na Moravu přistěhoval ze severoitalské Lombardie rod Paola Antonia Primavesi. Po pět generací žila tato rodina na Dolním náměstí a provozovala zde malou banku. Počátkem 20. století byl rod Primavesi již jedním z nejznámějších rodů celé Moravy.

V roce 1905 se rozhodl Otto Primavesi se svou manželkou Eugenií rozenou Butschekovou vídeňskou herečkou, ke stavbě rodinného sídla Vily Primavesi. Pro architektonický návrh si povolali proslulé architekty Franze von Krausse a Josefa Tölka.

Architekti dokázali mistrně kombinovat tehdejší secesní styl s moderním proudem a výsledkem byla bohatě členitá jednopatrová stavba rodinného domu s vysokou mansardovou střechou.

Hlavní dominantou interiéru je hala. Ta byla pojata jako centrum celého domu. Nostalgický nádech zde navozovalo vitrážové okno s vyobrazením Olomouce z roku 1706. Hala dovolovala přístup křídlovými prosklenými dveřmi na verandu, do pokoje paní, pokoje pána a do bohatě obkládané jídelny se zimní zahradou.

V prvním patře se nacházely dětské pokoje, pokoj chůvy a ložnice, jež byly zpřístupněny dřevěným schodištěm s ochozem v hale.

Otto Primavesi se svou manželkou podporovali rozvoj umění. Na výzdobě interiérů se proto podíleli přední umělci jako Anton Hanak, architekt Josef Hoffman a malíř Gustav Klimt.

Éra rodu Primavesi na Moravě byla ukončena v roce 1918 po rozpadu Rakousko-Uherska, jež zbavil rod veškeré hospodářské moci, proto majetek na Moravě prodali a přestěhovali se do Vídně.

Roku 1926 doktor Koutný zakoupil a provedl přestavbu vily na soukromé sanatorium podle projektu stavitele Julia Schmalze. Byla odstraněna většina Hanakových děl a byly přistavěny dva operační sály.

Přízemí sloužilo jako byt rodiny doktora Koutného. V prvním poschodí vznikly pokoje pro rodičky. V druhém patře vznikly pokoje pro pacienty po břišních a urologických operacích. V posledním podkrovním patře žily řádové sestery.

Po smrti doktora Koutného v roce 1939 bylo sanatorium prodáno doktoru Robertu Pospíšilovi, spolužákovi a spolupracovníkovi doktora Koutného. V roce 1952 bylo soukromé sanatorium znárodněno a zařazeno do sítě státní zdravotní péče OÚNZ. Tato změna si vyžádala značný stavební zásah a odstranění posledních zbytků Hanakových soch a mobiliáře pokoje pána a paní. Po roce 1989 byla vila vrácena potomkům doktora Pospíšila. Následně byla zahájena postupná rekonstrukce zdevastovaného objektu socialistickou péčí. V roce 2009 byla vila Primavesi prohlášena národní kulturní památkou. Postupně dochází k opravám a zpřístupněním historických částí vily pro veřejnost.

Text historie (délka 1466 znaků včetně mezer)

Secesní Vila Primavesi Olomouc

Secesní vila Primavesi v Olomouci byla postavena v roce 1905 bankéřem Otto Primavesi s manželkou Eugenií. Návrh svěřili proslulé architektonické dvojici Franze von Krausse a Josefa Tölka.

Architekti mistrně zkombinovali tehdejší secesní styl s moderním proudem do bohatě členitého rodinného domu s vysokou mansardovou střechou. Hlavní dominantou interiéru se stala hala s přilehlými místnostmi pokoje paní, pokoje pána a bohatě obkládanou jídelnou.

Rod Primavesi podporoval rozvoj tehdejšího umění, proto se na výzdobě podíleli přední umělci jako Anton Hanak, architekt Josef Hoffman a malíř Gustav Klimt.

Éra rodu Primavesi na Moravě byla ukončena v roce 1918 po rozpadu Rakousko-Uherska. Svůj majetek na Moravě prodali a přestěhovali se do Vídně.

Roku 1926 doktor Koutný zakoupil a přestavěl vilu podle projektu stavitele Julia Schmalze. Byla odstraněna většina Hanakových děl a byly přistavěny dva operační sály. Z vily se stalo soukromé sanatorium pro břišní, urologické operace a porody.

Po smrti doktora Koutného v roce 1939 převzal sanatorium doktor Robert Pospíšil. V roce 1952 bylo sanatorium znárodněno a zařazeno do sítě státní zdravotní péče OÚNZ. Tato změna zajistila odstranění posledních zbytků Hanakových soch a mobiliářů. Po roce 1989 byla vila vrácena potomkům doktora Pospíšila a byla zahájena rekonstrukce zdevastovaného objektu socialistickou péčí. V roce 2009 byla vila Primavesi prohlášena národní kulturní památkou.

Officiální fotografie

Oficiální foto (4,6MB): http://www.vilaprimavesi.cz/vp_official_photo.zip

Logo Vily Primavesi