Prohlášení k jmenování Národní kulturní památkou

Prohlášení k jmenování Národní kulturní památkou

Prohlášení k jmenování Národní kulturní památkou

O rozhodnutí vlády, že Vila Primavesi bude poctěna prohlášením za NKP jsem se dověděla z médií v den schválení. Zařazení do seznamu NKP se mnou nikdo nekonzultoval. Odpovědné orgány zřejmě názor a vyjádření majitele nezajímá. Sama bych nikdy o toto zařazení neusilovala díky 18-ti letým zkušenostem při opravách Vily Primavesi se statutem městské památky. Neustále se potýkám při i sebemenších opravách s byrokracií, zbytečnými průtahy a problémem, jak vyhovět nákladným požadavkům kladených na majitele ze strany příslušných památkových institucí. Vložené finanční prostředky se zatím pohybovaly v nemalých částkách. Nové zařazení sebou přinese další omezení pro uživatele vily. Majitele silně omezí v jeho vlastnických právech a v rozhodování při nakládání s vlastním majetkem. Ze statutu NKP vyplynou další neplánované finanční výdaje a bude minimálním přínosem pro život v domě a jeho obyvatele. Nevidím přínos v tom, že majitel nebude moci sám rozhodovat, bez schválení úřadů, jakým způsobem své peníze využije ku prospěchu památky.
Podobné cti, jako nyní, se nám již dostalo v minulosti v roce 1952 při znárodnění domu.