Smutné oznámení

Smutné oznámení

Kácení

Smutné oznámení

S politováním vám musíme oznámit, že nás dnes opustila jedna z dominant Vily Primavesi a to stoletý Jírovec maďal. Dle odborného posudku arboristy byl bohužel zdravotní stav tohoto stromu natolik vážný, že by hrozilo nebezpečí pádu stromu. Z tohoto důvodu bylo dnes přistoupeno ke kácení. Místo Jírovce zde bude vysazen na doporučení arboristy Liliovník tulipánokvětý, jež Jírovec nahradí.