Socialistická péče

Socialistická péče

Informace

Neutěšený stav Vily Primavesi po sametové revoluci při návratu do soukromého vlastnictví. Je zde vidět silné zanedbání péče po dobu téměř 40 let socialistické péče v rukou OÚNZ Olomouc. Další devastace památky pokračovala během rekonstrukce firmou Primavia a Bestol v první polovině 90. let.

Znovuzrození
Předválečné období