Znovuzrození

Znovuzrození

Informace

Fotografie zachycující novodobou rekonstrukci Vily Primavesi započatou v roce 1996 jako záchranu kritického stavu po dlouhých letech devastace až do současného stavu. Z tmavé a zanedbané památky v historickém koutě Olomouce se postupně stává živý dům nabývající opět na významu a věhlasu.

Z ptačí perspektivy
Socialistická péče