Z ptačí perspektivy

Z ptačí perspektivy

Informace

Moderní technika nám přibližuje i ty části, které doposud mohli vidět pouze a jen ptáci. Prohlédněte si Vilu Primavesi z ptačí perspektivy. Můžete tak v detailu obdivovat jednu z její nejrozmanitější části, a to mansardovou střechu ukrývající množství zajímavých tvarů. Nechce se ani věřit, že samotná střecha ukrývá tři podlaží obytných prostorů, kde je každý originálem.

Historické interiéry
Znovuzrození